Böneämne

Sänd in ett böneämne till oss:                                                                                                                    Om du vill vara anonym skriver du bara ditt böneämne.

 
 
 
 

Oktober

27/10 18:00 Gudstjänst Kenneth Karlsson


November

3/11 17:30 Nattvard 18:00 Gudstjänst Elizabeth Lindau

10/11 18:00 Gudstjänst Jeremy Adam

17/11 18:00 Gudstjänst Vittnesbörd

24/11 16:00 Församlingsmöte 18:00 Gudstjänst Kenneth Karlsson


December

1/12 17:30 Nattvard 18:00 Gudstjänst Elizabeth Lindau

8/12 18:00 Gudstjänst Vagn Debes

15/12 18:00 Gudstjänst Kenneth Karlsson

19/12 16:00 Julfest

27/12 16:00 Gudstjänst Cornelio från urbefolkningen i USA.Evangelist Angie från Malaysia. Annelie och Michael Wallenberg