Centrumkyrkan


Kontakt


Post- och besöksadress:

Centrumkyrkan

Hantverkargatan 4

295 32 Bromölla


Telefon:

ordf: Jan Nilsson 0708581249

Swish: 1235272166

Bankgiro: 8143-0 253048693-1

centrumkyrkanbromolla@yahoo.se

 


Välkommen till Centrumkyrkan i Bromölla


September

14/9 16:00 Gemenskapsdag

15/9 18:00 Gudstjänst Bo Svensson

22/9 18:00 Gudstjänst Kenneth Karlsson

29/9 18:00 Gudstjänst Kenneth Karlsson


Oktober

6/10 17:30 Nattvard

18:00 Gudstjänst Elizabeth Flink Lindau

 

 
Bön

Onsdagar KL 18:00(med start 4/9)


Kafè Framtiden

Torsdagar KL 14:00 jämna veckor


Språkcafè 

Fredagar KL 16:00-18:00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Besök på kafè Framtiden